Kilpailu on päättynyt!

Arvomme voittajaa parhaillaan.
 

Kiitos osallistumisesta!

Olet mukana arvonnassa!

Lähetä kutsu kilpailuun ystävillesi, joku ystäväsi voi voittaa palkinnon.Kilpailun säännöt

“” -kilpailu ajalla -
Kilpailun Järjestäjä: ,

“” kilpailuun viitataan jäljempänä nimellä “Kilpailu”. Kilpailun ja siihen liittyvät arvonnat järjestää .

Palkinto


Osallistuminen ja palkinnon lunastaminen
Kilpailuun osallistuminen on ilmaista ja arvontaan voivat osallistua kaikki, pois lukien arvonnan järjestelyjen kanssa tekemisissä olleiden yritysten henkilökunta ja heidän perheensä. Kilpailuun saavat osallistua 18 vuotta täyttäneet henkilöt omalla nimellään ja omalla sähköpostiosoitteellaan. Alle 18-vuotiaat eivät voi osallistua Kilpailuun. Osallistumalla Kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja Järjestäjän päätökset. Kilpailun viimeinen osallistumispäivä on , ellei Järjestäjä toisin ilmoita.

Kukin henkilö saa osallistua Kilpailuun vain yhdellä sähköpostiosoitteella. Kilpailuun osallistutaan täyttämällä osallistumistiedot lomakkeeseen. Osallistumiseen vaadittavat tiedot ovat: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Kun henkilö on osallistunut Kilpailuun, hän voi sen jälkeen kutsua omia ystäviään mukaan Kilpailun sisäisen kutsumekanismin mukaisesti.

Kilpailuun voi osallistua myös lähettämällä yhteystiedoilla varustetun postikortin mennessä osoitteeseen / Kilpailu. .

Palkinnon voittamisesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti palkinnon voittaneelle.
 
Erityisesti huomioitavaa on, että Kilpailu ei ole Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön, ei Facebookin tai vastaavan median.

Kilpailun Järjestäjä ja Kilpailun tekninen toteuttaja eivät vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, Kilpailuun osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai Kilpailuun osallistuvan henkilön muustakaan toiminnasta Kilpailuun liittyen. Järjestäjä ja Kilpailun tekninen toteuttaja eivät myöskään vastaa osallistuneen henkilön lähettämistä kutsuista eikä näiden takia aiheutuneista minkäänlaisista vahingoista. Järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista.

Järjestäjän vastuu Kilpailun kaikkia osanottajia kohtaan yhteensä ei voi millään perusteella ylittää näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Kilpailuun, palkinnon lunastamisesta ja sen käyttämisestä. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä Kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä maksaa arpajaisveron.

Sulje ikkuna